خشک کردن محصولات کشاورزی تا محتوای رطوبتی مناسب، مانع از رشد موجودات زنده ای نظیر مخمرها،کپک‌ها و باکتری‌ها در طی انبار و نگهداری آن‌ها ‌می‌شود. هدف عمده خشک کردن مواد غذایی، افزایش ماندگاری محصول نهایی و کاهش رطوبت محصول ‌می‌باشد. از دیگر اهداف خشک کردن ‌می‌توان به کاهش وزن محصول برای بسته بندی و حمل و نقل آسان تر اشاره کرد.

    به صورت کلی دستگاه‌های خشک کن به دو دسته کلی Continuous dryer و کابینتی  Cabinet dryer تقسیم ‌می‌شوند و در دسته بندی دیگر دستگاه‌های خشک کن به چهار دسته برقی، گازی، مادون قرمز، فراصوت تقسیم میشوند.