شرکت بین‌المللی نانوفناوران صنعت آریوپارس ویرا

شرکت بین المللی نانوفناوران صنعت آریوپارس با افتخار اعلام می‌کند در استان فارس هیچ شرکت تولید کننده‌ دیگری در زمینه تولید دستگاه‌های خشک کن وجود ندارد و در ایران نیز چندین شرکت در تهران و مشهد تولیدکننده‌ دستگاه‌های هوای گرم هستند ولی هیچ کدام سازنده‌ دستگاه‌های فریزدرایر و توربوفست نیستند.

در جهان نیز چندین شرکت در زمینه‌ی ساخت دستگاه‌های فریزدرایر وجود دارد از جمله Kemolo در چین، Millrocktech در آمریکا و Cuddon در نیوزلند.

مفتخر به تولید و فروش باکیفیت ترین دستگاه‌های صنعتی

به روز در صنعت و خدمات